ARI
> > >
ARI to miejsce, gdzie zbiegają się informacje, powstają pomysły, gdzie można zaczerpnąć wiedzy.
> > >
> > >
?
Aktualność "Innowacje w zarządzaniu- ARI po raz kolejny stawia na różnorodność. "

Wraz z PKPP Lewiatan rozpoczęliśmy realizację ogólnopolskiego innowacyjnego projektu Diversity Index.

Głównym tematem projektu jest zarządzanie różnorodnością, rozumiane jako wszelkie działania organizacji, które zmierzają do uwzględniania i optymalnego wykorzystania różnorodności w miejscu pracy.

Do zarządzania różnorodnością podobnie jak do społecznej odpowiedzialności biznesu podchodzi się ciągle jak do mody, której niekoniecznie trzeba się poddawać. Wydaje się, że tylko bogate firmy stać na opracowanie i wdrażanie takich strategii – a to nieprawda. Stwarzanie równych szans w pracy wszystkim pracownikom – niezależnie od ich płci, wieku, (nie)pełnosprawności czy wyznania – to ciągle jeszcze nie standard, ale coś, czym można się wyróżniać i pochwalić – sposób promocji, budowania marki przyjaznego pracodawcy. Wciąż rzadko jest to świadoma strategia biznesowa. Równe szanse to krok przed zarządzaniem różnorodnością, czyli nowoczesnym podejściem do właściwego wykorzystywania zróżnicowanego potencjału pracowników i stwarzania im optymalnych warunków do rozwoju. Dogodne środowisko pracy sprzyja kreatywności, zwiększa satysfakcję i motywację pracowników – podnosi efektywność i innowacyjność całej organizacji i zmniejsza koszty związane z fluktuacją kadry. Dzięki ścieraniu się różnorodnych punktów widzenia możliwe jest wypracowywanie produktów i usług lepiej dopasowanych do potrzeb klientów.
 
W związku ze zmianami demograficznymi, kulturowymi oraz migracjami zmienia się pula zaso-bów kadrowych, z których firmy pozyskują pracowników. Dotychczasowe strategie zatrudniania osób i zarządzania nimi, mogą być nie tylko nieoptymalne, ale także nieefektywne i nieskuteczne.
 
Projekt ma charakter innowacyjny i zakłada wypracowanie nowatorskich metod działania, innowacyjnych instrumentów i narzędzi.
Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i upowszechnienie kompleksowego narzędzia analizy Zarządzania Różnorodnością w przedsiębiorstwie, dostosowanego do warunków działania polskich przedsiębiorstw – wskaźnika Diversity Index.
 
Wskaźnik Diversity Index stanie się rzetelnym instrumentem analizy i monitoringu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, pozwalając na realną i obiektywną diagnozę polityki danego pracodawcy. Umożliwi zdiagnozowanie obszarów różnorodności w polskich organizacjach i stanie się elementem długotrwałego procesu służącego wypromowaniu idei Zarządzania Różnorodnością w Polsce.
 
W ramach projektu planowane są konkursy na polską firmę lidera Zarządzania Różnorodnością z użyciem wypracowanego wskaźnika Diversity Index.
Działania wspomagające:
  • cykl seminariów dotyczących zarządzania różnorodnością
  •  forum dla przedsiębiorców
  •  kampanie promocyjne
  •  3 edycje ogólnopolskiego konkursu na Lidera różnorodności

 

Już dziś zapraszamy na inauguracyjne seminarium "Różnorodność, efektywność, sukces"     
 
Seminarium odbędzie się w ramach III Europejskiego Kongresu Kobiet.
17.09.2011 Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, Warszawa – stoisko projektu „Diversity Index”
18.09.2011 Giełda Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4, Warszawa – Seminarium „Różnorodność, efektywność, sukces”
 
W programie m.in.: Jak wspierać różnorodność kadr menedżerskich? * Przełamywanie stereotypów i barier na rynku pracy – przedsiębiorczość kobiet wiejskich * Dobre praktyki równych szans: role kobiece i męskie w firmach rodzinnych * Pokaż się z najlepszej strony – jak wzmacniać swój wizerunek na rynku pracy.
 
Wstęp na seminarium bezpłatny.
Organizator nie ponosi kosztów podróży i zakwaterowania uczestników/uczestniczek
 
 
Projekt „Diversity Index" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowany przez PKPP Lewiatan w partnerstwie z Agencją Rozwoju Innowacji pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizowany będzie przez 3 lata. Więcej informacj już wkrótce na stronie: www.diversityindex.pl


DATA PUBLIKACJI: 2011-10-06 » Pozostałe aktualności
infolinia (71) 354 07 93
Kontakt
Agencja Rozwoju Innowacji
Ostródzka 38
54-116 Wrocław
Na skróty
FB NL
© ARI :: Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia