Aktualność "Powołanie Klastra Sudecka Sieć Innowacji"
W dniu 14.11.2013r. podczas trwania Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm w Jeleniej Górze, została uroczyście podpisana umowa o utworzeniu  Klastra Sudecka Sieć Innowacji, którego jednym z członków założycieli jest Agencja Rozwoju Innowacji SA. Celem Klastra jest integracja współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz działań innowacyjnych pozytywnie wpływających na rozwój Sudetów.
Pozostali członkowie - założyciele to:
  • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA.
  • Karkonoska Agencja  Rozwoju Regionalnego SA. 
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa.
  • Sudecki Związek Pracodawców.
  • CMS Consulting InGosTur – Instytut Gospodarki Turystycznej.

DATA PUBLIKACJI: 2013-11-15 » Pozostałe aktualności