ARI
> > >
ARI to miejsce, gdzie zbiegają się informacje, powstają pomysły, gdzie można zaczerpnąć wiedzy.
> > >
> > >
?
Szczegóły szkolenia
Finanse dla menedżerów niefinansistów
Szkolenie otwarte ( TAK )
Kategoria: Doskonalenie umiejętności menedżerskich
Koszt 1050.00 zł
Termin 2017-09-25 : 2017-09-26
Czas trwania 14 h
Wykładowca Benedykt Bryłka
Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca ACCA. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organizacji samorządowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów.
W dorobku naukowym ma na koncie kilkanaście artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. Zarządzanie ryzykiem, Innowacyjne instrumenty pochodne, Menedżerowie przyszłości, Strategie korporacji transnarodowych, Zarządzanie organizacją przyszłości, Prognozowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa, czy Kapitał intelektualny w dobie globalizacji).
Lokalizacja Sala dydaktyczna Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja, ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
     
2-dniowe szkolenie ma na celu umożliwić menedżerom, którzy nie są finansistami, bardziej efektywny udział w działalności firmy poprzez lepsze zrozumienie zasad „jak działa pieniądz” w biznesie i jak ich działania mogą wpływać na wyniki przedsiębiorstwa.  

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą

- rozumieć i interpretować informacje finansowe

- ,jak powstaje zysk i co się z nim dzieje

- stosować praktyczne narzędzie pomiaru w działalności operacyjnej i finansowej

- zidentyfikować różnice między rentownością i wypłacalnością

- rozumieć znaczenie budżetowania dla zysku

- rozumieć proces prognozowania przepływów pieniężnych

- rozpoznać występujące powszechnie pułapki finansowe i ich zagrożenie dla biznesu

- rozumieć jak można poprawić rentowność biznesu.

infolinia (71) 354 07 93
Kontakt
Agencja Rozwoju Innowacji
Ostródzka 38
54-116 Wrocław
Na skróty
FB NL
© ARI :: Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia